ติดต่อเรา

มีคำถามสอบถามเราได้

ที่อยู่

บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด
38 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง
ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130

เบอร์โทร

053 331 526
053 332 437

อีเมล

office@siamceladon.com

แฟ็กซ์

053 331 958
053 332 032